2% z dane


ďakujeme za Vaše príspevky, ktoré nám v priebehu leta boli pripisované na náš účet a ktoré nám pomôžu vykryť aspoň časť nákladov na činnosť (súťaž, tréningovú halu, lopty).

O Vašu priazeň, Vaše 2% z daní sa uchádzame aj v tomto kalendárnom roku .....

SF FestGlas

viac info o 2%

vyhlásenie, tlačivo pre zamestnancov

ďalšie tlačivá na poukázanie 2% daní
pre úplnosť a lepší obraz o našom hospodárení, finančný sumár za kalendárny rok 2018 (zaokrúhlene na eurá):


VýdajPríjem
príspevky z 2% daní2 356
členské príspevky1 092
príspevok sponzora101
poplatky za súťaž1 081
poplatok za web stránku41
prenájom športovej haly950
bankové poplatky (účet)84
nákup športových potrieb357
poplatky za služby - iné60
SPOLU [€]2 5733 549
pre úplnosť a lepší obraz o našom hospodárení, finančný sumár za kalendárny rok 2017 (zaokrúhlene na eurá):


VýdajPríjem
príspevky z 2% daní1 879
členské príspevky1 642
príspevok sponzora200
poplatky za súťaž1 258
poplatok za web stránku41
prenájom športovej haly865
bankové poplatky (účet)84
nákup športových potrieb501
poplatky za služby - iné60
SPOLU [€]2 7543 721
pre úplnosť a lepší obraz o našom hospodárení, finančný sumár za kalendárny rok 2016 (zaokrúhlene na eurá):


VýdajPríjem
príspevky z 2% daní1 395
členské príspevky1 580
príspevok sponzora84
poplatky za súťaž972
poplatok za web stránku45
prenájom športovej haly713
bankové poplatky (účet)84
nákup športových potrieb566
poplatky za služby - iné55
SPOLU [€]2 4353 059
finančný sumár za kalendárny rok 2015 (zaokrúhlene na eurá):


VýdajPríjem
príspevky z 2% daní1 487
členské príspevky1 428
príspevok sponzora45
poplatky za súťaž995
poplatok za web stránku45
prenájom športovej haly886
bankové poplatky (účet)84
nákup športových potrieb1 139
poplatky za služby - iné55
SPOLU [€]3 2042 960
finančný sumár za kalendárny rok 2014 (zaokrúhlene na eurá):


VýdajPríjem
príspevky z 2% daní1 696
členské príspevky1 260
poplatky za súťaž1 143
poplatok za web stránku45
prenájom športovej haly864
bankové poplatky (účet)168
nákup športových potrieb205
poplatky za služby - iné57
SPOLU [€]2 4822 956
finančný sumár za kalendárny rok 2013 (zaokrúhlene na eurá):


VýdajPríjem
príspevky z 2% daní1 112
členské príspevky1 288
dar500
poplatky za súťaž1 300
poplatok za web stránku42
prenájom športovej haly799
bankové poplatky (účet)69
nákup športových potrieb190
poplatky za služby - iné61
SPOLU [€]2 4612 900
finančný sumár za kalendárny rok 2012 (zaokrúhlene na eurá):


VýdajPríjem
príspevky z 2% daní1 148
členské príspevky1 134
dar300
poplatky za súťaž1 295
poplatok za web stránku48
prenájom športovej haly820
bankové poplatky (účet)60
nákup športových potrieb327
poplatky za služby - iné61
SPOLU [€]2 6002 582