Naše výsledky v ročníku 2009/10

Everton FC 2 : 0
L.M.H. Team 6 : 1
Katenáčo 2 : 2
Krátky proces "A" 4 : 1
Kappa Team 1 : 1
Franco Šamorín 3 : 1
Noavista 5 : 5
Račiansky výber 1 : 1
BF Meracrest 6 : 2
FC Blues Rača 3 : 1
22 Vanuatu 4 : 1
FC Piton Šamorín 0 : 2
FC Cataluna "A" 4 : 0
FC Minimax "C" 2 : 6
Budweiser 3 : 5
Kozmos 2 : 3
INSTA 5 : 1
Slovmatic FOFO "C" 1 : 4
Surprise 04 0 : 4

INSTA 2 : 0
22 Vanuatu 4 : 0
Račiansky výber 1 : 2
Kozmos 3 : 4
FC Minimax "C" 1 : 0
Slovmatic FOFO "C" 4 : 4
Katenáčo 4 : 1
Budweiser 4 : 4
Kappa Team 1 : 1