Základné štatistiky o hráčoch v súťažnom ročníku 2010/2011Branislav Pavlík 4 3 2 17(4) 24 1 0
František Hlinický 9 15 8 14(2) 20(6) 1 1
Juraj Černohous 16 2 7 9(2) 20(2) 1 0
Mário Petróczy 1 0 12 23 33(1) 1 0
Miloš Cigláň 3 8 9 26(1) 29 2 0
Pavel Benovics 15 4 2 22(4) 34(3) 1 1
Pavel Fecko 12 0 0 4 8 0 0
Peter Benovics 2 2 5 28 38(2) 0 0
Peter Hluchý 7 2 3 12 26(3) 1 0
Peter Martinko ml. 11 1 3 8(1) 17 1 0
Peter Martinko st. 5 2 5 23 35(5) 0 0
Róbert Valík 17 3310 26 9 1 0
Stanislav Árpa 8 4 1 21 31 2 0
Tibor Laczky 6 8 3 19(3) 20(9) 1 0