Základné štatistiky o hráčoch v súťažnom ročníku 2013/2014Tomáš Szabo24 32 
Peter Benovics28 49 
Miloš Cigláň12 26 48 
Branislav Pavlík27 (1)  39 (1)  
Peter Martinko27 44 (4)  
Tibor Laczky4 (2)  25 (2)  
Karol Szelepcsényi8 (3)  14 
Stanislav Árpa1 (1)  15 (1)  
Jozef Katušin27 14 18 (2)  28 
Miroslav Faltus11 21 20 (1)  21 
Pavel Fecko12 0 (2)  15 (1)  
Alexander Petrovič14 9 (2)  36 (1)  
Robert Valík17 14 16 16 
Zoltán Lipka20 
Juraj Audi21 26 14 26 41 
Mário Petróczy22 19 
Pavel Benovics77 11 10 26 44 (4)