Základné štatistiky o hráčoch v súťažnom ročníku 2014/2015Tomáš Szabo22 (1)  28 
Peter Benovics28 46 (2)  
Miloš Cigláň27 40 
Branislav Pavlík25 (1)  29 (1)  
Peter Martinko26 (1)  39 (1)  
Tibor Laczky1 (3)  15 (4)  
Karol Szelepcsényi13 16 24 (1)  35 
Stanislav Árpa
Jozef Katušin41 13 26 (1)  23 (1)  
Martin Zaťko10 11 (2)  
Miroslav Faltus11 5 (1)  
Pavel Fecko12 
Alexander Petrovič14 27 
Robert Valík17 13 16 
Zoltán Lipka20 
Juraj Audi21 14 22 (1)  30 
Mário Petróczy22 23 
Pavel Benovics77 25 (2)  39 (5)