Základné štatistiky o hráčoch v súťažnom ročníku 2016/2017Tomáš Szabo21 25 
Peter Benovics28 45 (3)  
Miloš Cigláň10 27 12 
Branislav Pavlík12 23 (1)  35 (1)  
Peter Martinko22 (1)  37 (2)  
Karol Szelepcsényi22 26 39 (1)  
Jozef Katušin15 12 (3)  
Michal Revaj13 14 (2)  27 
Zoltán Lipka20 20 12 
Juraj Audi21 22 27 
Mário Petróczy22 16 
Dušan Keszegh23 27 12 21 35 
Pavel Benovics77 0 (14)  1 (7)