Základné štatistiky o hráčoch v súťažnom ročníku 2017/2018Tomáš Szabo7 (1)  9 (1)  
Peter Benovics25 (1)  37 
Miloš Cigláň26 (1)  11 (1)  
Branislav Pavlík27 28 
Peter Martinko19 (5)  24 (7)  
Tibor Laczky27 (3)  
Karol Szelepcsényi10 17 (2)  26 (2)  
Jozef Katušin18 14 (1)  10 
Marek Rigo11 17 12 20 
Michal Revaj13 15 16 
Alexander Petrovič14 27 
Tomáš Kováč19 15 
Zoltán Lipka20 19 
Juraj Audi21 21 21 
Mário Petróczy22 
Dušan Keszegh23 20 24 33 
Pavel Benovics77 1 (11)  6 (4)