Zloženie mužstva na súťažný ročník 2020/21 v Lige 40


 

Brankári: Mário Petróczy
Milan Dvorský
Brankári: Tomáš Szabo
Hráči do poľa: Peter Benovics
Pavel Benovics
Miloš Cigláň
Juraj Audi
Tibor Laczky
Alexander Petrovič
Bonaventura Luzsica
Ján Novák
Branislav Tesák
Pavel Fecko
František Hlinický
Branislav Pavlík