Základné štatistiky o hráčoch v súťažnom ročníku 2022/23 - Liga 40Tomáš Szabo12 
Miloš Cigláň12 (1)  14 (1)  
Branislav Pavlík13 (1)  19 (1)  
Peter Martinko6 (2)  15 (3)  
Tibor Laczky14 (3)  
Jozef Katušin15 8 (1)  4 (1)  
Bonaventura Luzsica10 
Pavel Fecko12 
Alexander Petrovič14 6 (3)  20 
Ján Novák18 17 
Juraj Audi21 11 14 16 
Mário Petróczy22 11 
Milan Dvorský44 2 (7)  15 
Milan Konečný58 3 (8)  8 (11)  
Peter Benovics73 8 (7)  23 (3)  
Karol Szelepcsényi76 12 11 (2)  24 (1)  
Pavel Benovics77 7 (7)  15 (7)  
Branislav Tesák99 10