Odkazy

 

Futsal Bratislava

Futsal Slovakia

Svaz saloveho futbalu - oficiálna stránka

United States Futsal Federation - oficiálna stránka

Saler Extraliga

Slovak Futsal Association - oficiálna stránka (doména už neexistuje)

 

stránky iných mužstiev:

    AC Karpatia Juniors
    AK 47
    BF Meracrest
    Elza Lions
    FC Cataluna
    FC Horstrans
    FC Minimax
    FK Šport
    FPV 23
    Insta
    Inter FC
    KPP Barabéri
    KPSF '92
    Red Devils
    Slov-Matic FOFO
    Semic Atletico 1985
    ŠK Račišdorf
    Tre Kronor
    VK PAL Engerau
    Wild Boys '02
    Čekan Mekenroff 1897

nahlás mužstvo alebo zmenu adresy